Nước khoáng Quang Hanh 500ml mặn bổ sung gas nắp trắng

Nước khoáng Quang Hanh 500ml mặn bổ sung gas nắp trắng

Đây là một sản phẩm hoàn toàn có nguồn gốc từ thiên nhiên, với hàm lượng khoáng hóa cao dễ phân biệt so với bất kỳ lạoi khóang khác. Một sản phẩm của thiên nhiên ban tặng chỉ riêng có Ở Quảng Ninh.