Cây nước nóng lạnh Sakarama

1.950.000

Mã cây nóng lạnh : S22 LD Loại cây : 2 vòi Chức năng : Làm nóng và lạnh nước uống Loại cây : Làm nóng bằng rơ le nhiệt, làm lạnh bằng chip điện tử Phụ kiện : Khay chứa nước thải, tủ để cốc Cây nước nóng lạnh dùng điện 220v/50hz Kích thước: 1100 x 350...

1.850.000

Loại cây : 2 vòi Chức năng : Làm nóng và lạnh nước uống Loại cây : Làm nóng bằng rơ le nhiệt, làm lạnh bằng chip điện tử Phụ kiện : Khay chứa nước thải, tủ để cốc Cây nước nóng lạnh dùng điện 220v/50hz Kích thước: 1100 x 350 x 350 (mm) Kích thước...

1.750.000

Mã cây nóng lạnh : S17YLR0 Loại cây : 2 vòi nóng và lạnh ( Cây úp bình ) Chức năng : Làm nóng và lạnh nước uống Nguyên lý làm lạnh : Làm lạnh bằng chíp điện tử Phụ kiện : Khay chứa nước thải, tủ để cốc Cây nước nóng lạnh dùng điện 220v/50hz Kích thước: 800...