- Doanh nghiệp: P105 nhà A3 Lạc Trung - Vĩnh Tuy - Hai Bà Trưng - Hà Nội

- Điện thoại: 0436362161 - 0436365822

- Website: http://www.nuockhoanglavie.net.vn

(Xem trên bản đồ)